arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Van Werven omgaat met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor ze gebruikt worden. We leggen ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Lees het goed door en als u vragen heeft, schroom niet om contact op te nemen.

Van Werven, gevestigd aan Zuiderzeestraatweg 74, 8096 CB Oldebroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het betreft de juridische entiteiten:

Van Werven Holding B.V.
Van Werven Energie B.V.
Van Werven Lease B.V.
Van Werven Infra & Recycling Holding B.V.
Van Werven Infra B.V.
Van werven Projecten B.V.
Van Werven Recycling B.V.
Van Werven Afvalservice B.V.
Van Werven Afvalinzameling B.V.
Van Werven Agro B.V.
Van Werven Biobased Holding B.V.
Heicom B.V.
Van Werven Biomassa B.V.
Van Werven Plastic Recycling Holding B.V.
Kunststof Recycling Van Werven B.V.
Van Werven België bvba
Van Werven UK Ltd.
Van Werven Sweden AB (50%)
Plastic Worx Van Werven SP. z.O.O. (50%)
Van Werven Ireland Holding Ltd. (50%)

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en producten. Wij hebben het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Kijk daarom regelmatig op onze website waar u altijd de laatste versie kunt vinden. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 06-09-2018

Contactgegevens:
https://www.vanwerven.nl/
Zuiderzeestraatweg 74
8096 CB Oldebroek 0525 - 63 14 41
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Werven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Werven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Van Werven analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Werven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Werven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Werven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij plaatsen wel cookies van derde partijen. Daarover leest u hieronder meer.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Werven gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Ook van derde partijen zoals Google en Facebook. Hierop is het privacy statement van die partijen van toepassing. Zie:

Facebook
Google

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, overdragen, toestemming intrekken of bezwaar maken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Werven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Werven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Vanzelfsprekend hopen we dat we er eerst samen uit proberen te komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Werven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze communicatieafdeling via [email protected]