arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content

Heicom Sandwich constructie

Deze constructie is ontwikkeld om te worden toegepast op plaatsen met intensieve verkeersbelasting waar bomenzand alleen niet vol­doende is. De Permavoid® Sandwich Constructie wordt op een cunet van Bomenzand of Boomgranulaat aangebracht en ingevuld met een bomenvoedingsmedium, wat de boom langdurig van de nodige voe­dingsstoffen voorziet.
 

Wanneer dit medium is ingeklonken, ontstaat er een luchtlaag c.q. een tweede maaiveld direct onder de verharding. Deze luchtlaag dient als barrière voor de wortels en voorkomt schade aan de verharding. De units zelf zorgen voor een optimale drukverdeling, wat voorkomt dat de onderliggende bomenzand of boomgranulaat verder verdicht en er dus een optimale groeiplaats voor de bomen ontstaat.

De Permavoid® Sandwich Constructie kan door zijn unieke conische ver­binding in vrijwel alle vormen prefab worden aangeleverd. Het systeem is volledig getest op druksterkte en watervoerende eigenschappen. De testgegevens zijn uiteraard op aanvraag beschikbaar.

Direct naar

Ga direct naar de volgende pagina’s.