arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content

Certificering

De verschillende certificeringen maken Heicom uniek in de sector. Naast de vrij gangbare ISO en VCA certificering beschikt Heicom ook over de BRL 9335-4 en RAG Landscaping en RAG Green Roof. De BRL 9335-4 met bijbehorende protocollen beschrijft de werkzaamheden voor het beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van partijen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het RAG-keurmerk staat garant voor zekerheid, veiligheid en kwaliteit. Producten met een RAG certificering zijn gegarandeerd vrij van ziekten en onkruidzaden, er is een fysische en chemische analyse beschikbaar, de stabiliteit van de bodemverbeteraar is gegarandeerd en er vindt controle op de productielocatie plaats.