arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content

Meestal gaat het goed, maar soms gaat het mis. Gras dat niet goed wil groeien. Zoek dan maar eens uit waar de oorzaak ligt als alle ziekten zijn uitgesloten. Na onderzoek van één van de medewerkers van RHP/RAG komt dan naar voren dat het probleem is veroorzaakt door gebruik van kwalitatief minder goede grond- en/of structuurverbeteraars. Soms ligt de oorzaak in het toegepaste grondproduct dat ongeschikt is voor een die specifieke toepassing. Soms ligt de oorzaak in het gebruik van onvoldoende stabiele compost, waardoor een zuurstofarm wortelmilieu ontstaat. Daarom is het essentieel uit te gaan van materialen die onder RAG Landscaping vallen, omdat het belang van een goede grond- en structuurverbeteraars groter is dan u denkt.

Altijd actueel en up-to-date
RAG Landscaping is een keurmerk in beweging. Er komen steeds nieuwe substraten bij die het RAG Landscaping-keurmerk mogen dragen. Denk dan bijvoorbeeld aan dressgrond voor golfbanen en lavasubstraat als ondergrond voor verharding van wegen. RAG staat voor een dynamisch keurmerk dat de ontwikkelingen in de praktijk kent en onderzoeksmethoden ontplooit om deze te ondersteunen.

Direct naar

Ga direct naar de volgende pagina’s.