arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content
Naar ‘
Steden

Tweede kans in Veenendaal

In Veenendaal is er voor gekozen om bestaande grond op te waarderen. De bestaande bodem is zwaar verdicht en arm aan organische stof. De beoogde beplanting (Olijfwilg en Zuurbes) heeft de voorkeur voor een droge ondergrond en een beperkt aandeel voeding. 

Op de locatie bleek de grond zwaar verdicht. Die varieerde van 5 tot 6 MPa. Langs het fietspad spoelt veel water in het smalle plantvak. Daarom is een goede waterdoorlaatbaarheid van groot belang. De bestaande grond is arm aan voeding en organische stof (3 - 3,5%). In het zanddeel zit veel spreiding. Dit betekent dat de bestaande grond zich makkelijk laat verdichten, door zowel fijne als grove zandkorrels. 

Locatie
Veenendaal
Medewerker
Hans van der Weerd
Project fase
Afgerond
Project datum
16-03-2020
Categorie
Steden
Veenendaal grondverbetering-web.jpg
Veenendaal grondverbetering-web2.jpg
Veenendaal grondverbetering-web3.jpg
Fietspad bestaande grond-web.jpg

Een beter bodemleven

Om tot een goed advies te komen zijn er eerst analyses ingezet van de bestaande grond. Zowel chemisch als fysisch ontstaat er dan een beter beeld van de grond. De gegevens van de bestaande grond worden in een berekeningstool van Heicom verwerkt. Vervolgens wordt er gekeken welke grondstoffen bijdragen aan bodemverbetering en in welke verhouding dit moet gebeuren.

Het is van belang om de grond los te halen tot zeker 60 centimeter diep om water makkelijk weg te laten lopen. Daarnaast kan de bestaande grond opgemengd worden met voedingsgrond van Heicom. Dit product wordt op onze locatie samengesteld uit schone grondstoffen, zoals zand, compost en veen. Dit product is vrij van onkruiden.

Het aandeel zand zorgt voor een goede structuur, door grove korrels met minder spreiding. Door deze grondverbetering laat de grond zich minder snel verdichten. Dit gaat er voor zorgen dat het vele regenwater (vanaf het fietspad) goed afgevoerd kan worden. Door het toevoegen van meer organische stof ontstaat er een beter bodemleven. Door deze grondverbetering laten we het organische stofgehalte stijgen tot 6%. Een te hoog organische stof heeft een nadelig effect op de waterdoorlaatbaarheid.

Fietspad bestaande grond-web2.jpg

Meer weten over dit project?

Wij komen graag in contact! 

Accountmanager

Hans van der Weerd

Deel dit project

Volgend project
VIDEO: wat is goede grond en hoe stel je die samen?