arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content
Naar ‘
Steden

Gedaantewisseling Amstelstation, Amsterdam

Het Amstelstation is zo’n plek waar je tijdens je eerste rijles niét wilt komen. Een druk kruispunt van autowegen, trambanen, parkeerplaatsen en bebouwing. Dit drukke punt ondergaat echter een gedaantewisseling. Binnenkort is het een levendig, veilig en overzichtelijk stationsplein met groen karakter.

De aanpak van de openbare ruimte rondom het Amstelstation past bij een trend die we zien in Nederland: meer aandacht voor de openbare ruimte, meer aandacht voor groen. Vóór het Amstelstation ligt het Julianaplein, één van de locaties waar meer groen wordt gerealiseerd. Op dit plein kon Heicom zijn expertise optimaal in de praktijk brengen, door het geven van advies en het leveren van verschillende producten.

Bunkers op het Julianaplein

Het Julianaplein wordt volledig opnieuw bestraat met klinkers en er komen nieuwe groenvoorzieningen. Voor de nieuw te planten platanen zijn speciale boombunkers geplaatst. Hiermee krijgen de wortels van bomen de ruimte om tot honderd jaar ongestoord te groeien, mits ze natuurlijk in goede gronden geplant worden.  

Marcel Straatman: “In Amsterdam heb je te maken met een hoge grondwaterstand. Daarom hebben we drainzand in de bunker voorgesteld en geleverd. Dat voorkomt dat het onderin de bunker te nat blijft.

De gemeente Amsterdam wilde een zo natuurlijk mogelijke situatie creëren. In de natuur vind je laag in de bodem schrale grond. Hoe hoger je komt, hoe rijker de grond. Heicom bootst dat na met bomenzand met 4-5% organische stof (schraler) en daarna bomenzand met 9% organische stof (rijker). 

Locatie
Amsterdam
Medewerker
Marcel Straatman
Project fase
Afgerond
Project datum
01-03-2019
Categorie
Steden
Impressie nieuwe amstelstation.jpg

Beperkingen van de stad

Voor een boom is het lastig groeien in de stad. Er is maar weinig ruimte voor wortels om te groeien, de omgeving is vaak bestraat en er rijdt veel (en zwaar) verkeer langs, waardoor de grond inklinkt. Om met deze beperkingen een goede groensituatie te creëren is de grootste uitdaging op dit project.  

De focus lag daarom in de opbouw van de grond. Samen met de gemeente Amsterdam, aannemer Van Gelder, Boomadvies Nederland en Heicom is er tijdens de voorbereiding veel aandacht besteed aan de opbouw en samenstelling van de producten. Men is zelfs bij Heicom komen kijken om informatie te winnen. Marcel: “Op dit project leverden we alleen maar maatwerk. Alle producten zijn gemaakt op basis van speciale recepturen die zijn gemaakt aan de hand van extra analyses. De partijen werden bemonsterd en door een onafhankelijk bureau beoordeeld. Na goedkeuring van de diverse analyses werd het transport in gang gezet. Zo leverden we onder meer bomenzand verrijkt met schimmeldominante humuscompost en bosstrooiselcompost.” 

Naast de nieuwe plantplaatsen, kregen ook de oudere op het plein een grondverbetering, veelal door de toevoeging van bomengrond 7-10% organische stof. Deze voedingsstoffen moeten ervoor zorgen dat deze oude bomen nieuwe voedingsstoffen tot zich nemen. Dat draagt bij aan de verdere groei van de bomen.  

Hoewel het Amstelstation op het oog al een flinke transformatie heeft ondergaan en de eerste fase bijna is afgerond, zal het complete project (inclusief renovatie van het station zelf) naar verwachting in 2023 gereed zijn.

‘Op dit project leverden we alleen maar maatwerk’

Wat zijn boombunkers?

Een boombunker is een constructie van bijvoorbeeld beton of kunststof, die onder het maaiveld wordt gemaakt. Simpelweg een soort doos onder de grond. Binnen de constructie krijgen wortels van bomen genoeg ruimte om te groeien én de constructie voorkomt wortelgroei in de bestrating. Bovendien hebben de wortels in de boombunker geen last van drukbelasting van bijvoorbeeld zwaar verkeer.  De boombunkers in Amsterdam worden op maat gemaakt.

Boombunkers.jpg

Wat is organische stof?

Voedingsstoffen zorgen er voor dat een boom te eten heeft. Maar zou je voedingsstoffen toevoegen aan puur zand, dan spoelt de voeding weg. Zand houdt namelijk niets vast. Heicom voegt daarom voeding én organische stof toe aan zijn producten. De organische stof houdt vocht en voedingsstoffen vast in de bodem en zorgt ervoor dat de boom goed kan groeien.

foto_amstelstation_en_omgeving_2023.jpg

Kom in contact!

Wil je meer informatie over dit project en/of de gebruikte producten? Neem eens contact op met onze specialist op dit gebied. Doe dit via onderstaande gegevens of laat je terugbellen middels het formulier.

Manager Sales

Marcel Straatman

Deel dit project

Volgend project
Van parkeervlakte naar multifunctioneel plein