arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content
Naar ‘
Steden

Wat we kunnen leren van Oldebroek

Door lange periodes van regenachtig weer kan een goede verwerking van bomenzand in het water vallen. In onze huisgemeente Oldebroek ging het bijna mis met de verwerking. Een mooie case om lering uit te trekken. In dit artikel de situatieschets én vijf tips om een goede verwerking te garanderen. 

In Oldebroek, de huisgemeente van ons bedrijf Heicom, wordt het gemeentehuis compleet gerenoveerd. Ook de parkeerplaatsen worden aangepakt. Voor een drietal bomen (Cersis Silicastrum) naast het gemeentehuis wordt een speciale plantplaats ingericht, omdat de naastgelegen parkeervakken zorgen voor drukbelasting. Extra leuk is het als we onze producten mogen toepassen in eigen gemeente. Heicom levert Bomengranulaat fijn. Een product dat deze belasting aankan, maar ook genoeg ruimte biedt voor de groei van de bomen en de waterdoorlaatbaarheid. Het product bestaat uit een skelet van split en voeding. Vooraf testten we de draagkracht van dit product op onze eigen locatie met de LWD-meter. De goedgekeurde waarden die we hier behaalden, vergelijken we met de meting in de praktijk. 

Verwerking

In Oldebroek troffen we een klassiek voorbeeld van een mogelijk verkeerde bewerking. Lange periodes van regenachtig weer én een hoge grondwaterstand zorgden voor een volgelopen plantplaats. Waarschijnlijk heeft er vroeger een beekje gestroomd langs deze plek en is er een kwel ontstaan. Bij tachtig centimeter werd het grondwater bereikt. Logischerwijs werd er geadviseerd het bomengranulaat niet te verwerken. Een dag later zou het mooi weer worden.

Locatie
Oldebroek
Medewerker
Hans van der Weerd
Project fase
Afgerond
Project datum
05-04-2019
Categorie
Steden
kwel.jpg

Advies

Bomengranulaat wordt droog aangeleverd en dient ook verwerkt te worden in droge omstandigheden. De volgende dag was het water nog niet genoeg weggezakt en zijn er sleuven gegraven om het water weg te halen. Na korte tijd was het water weggelopen en is er gekozen om drainagezand te verwerken. Met een laag van vijf centimeter zorgde men voor een drainerende onderlaag. Vervolgens werd een eerste laag van vijfendertig centimeter Bomengranulaat fijn aangebracht. Deze laag werd verdicht met een kleine trilplaat (2000kg) Vervolgens werd met de LWD meter getest of deze verdichting goed was verlopen. Het bomengranulaat had een streefwaarde van 25 mpa. De volgende laag van 35 centimeter werd aangebracht. Ook deze werd verdicht en aangetrild. Het complete pakket werd vervolgens middels de LWD gemeten. De waarden kwamen overeen met het streefgetal.

Extra

In de tussentijd is er beluchting aangebracht om de bomen te voorzien van zuurstof.  Bovenop het bomengranulaat is een geotextiel doek aangelegd. Dit zorgt voor drukspreiding en is daarmee een extra zekerheid om nazakking te voorkomen. Het pakket is vervolgens met 5 cm straatzand en grote tegels afgesloten.

gemeente1.jpg
gemeente 2.jpg

Tips voor een goede verwerking

 

  • Verwerk bomengranulaat altijd onder droge omstandigheden;
  • Blijf minimaal 10 centimeter boven het grondwaterpeil;
  • Verdicht het bomengranulaat altijd met een trilplaat (en controleer met een LWD-meter
  • Dek verwerkte groeiplaatsen af met zand;
  • Houd onze checklist bomengranulaat bij de hand bij verwerking of bel ons voor advies.

Meer weten over dit project?

Wij komen graag in contact!

Accountmanager

Hans van der Weerd

Deel dit project

Volgend project
'Dan zie je toch dat grond een hoop doet'