arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content
Naar ‘

Groene steden van de toekomst

Vergroening van de omgeving verbetert de kwaliteit van het samenleven. Het is onze missie om steden, parken en sportvelden echt groen te houden. 

Heicom is producent van bodemverbeteraars en substraten waarmee de meest uitdagende omgevingen groen worden en blijven. In deze pagina lees je waarom groene steden zo belangrijk zijn, zie je inspirerende voorbeelden en lees je over de toegevoegde waarde van Heicom.

Heicom steden slider.jpg
Heicom - shoot juni 2017-0046560.jpg
Catharinaplein Eindhoven-11.jpg
Heicom - shoot juni 2017-0046406.jpg

Groene steden zijn onmisbaar

Vergroening van steden staat bij veel overheden op de agenda. Zeker toen de Wageningen Universiteit zijn onderzoek ‘Green City Guidelines’ publiceerde, waarin ze wetenschappelijk aantonen dat groene steden onmisbaar zijn en nog meer worden.

 

Vijf redenen waarom steden moeten vergroenen

 

 1. Fijnstof fixatie en CO²-reductie  
  De luchtkwaliteit in steden is een cruciale factor als het gaat om kwaliteit van leven gezondheid. Het is geen nieuws dat bomen, planten en ander groen de luchtkwaliteit verbetert door fijnstof op te nemen en CO² om te zetten in zuurstof. Bomen zijn de effectiefste luchtfilters: gemiddeld 100 gram fijnstof per jaar. Een daktuin 0,15 gram per vierkante meter.  

 2. Waterbergend vermogen  
  Het klimaat verandert en dat heeft onder andere heftige buiten tot gevolg. We zijn gewend geweest steden in beton te gieten, met als gevolg dat hemelwater in het riool belandt. Daar vermengt het schone water zich met het vuile, wat op zich al zonde is. Ook het grondwaterpijl daalt. Door af te koppelen via bijvoorbeeld wadi’s in wijken en binnensteden, voorkomen we dat zuiveringsinstallaties en gemalen overbelast raken of onnodig veel uren maken en houden we de bodem vitaal. Alleen al daktuinen kunnen in theorie 90% van het water verwerken tijdens hevige buien.  

 3. Tegen hittestress  
  Gemiddeld zeven dagen per jaar hebben steden in Nederland te kampen met hittestress. Op warme dagen ontstaat er een hitte-eiland in versteende gebieden, waardoor de temperatuur tot meer dan 10 graden kan oplopen. Groen is ook hier het antwoord. Groen als airco. Veel groen in de stad voorkomt hitte-eilanden of vangt de warmte ervan af.  

 4. Gelukkiger en socialer  
  Steeds meer onderzoeken tonen aan dat groen in de leef- en werkomgeving allerlei positieve gedragseffecten heeft. Met uitzicht op groen concentreren we ons beter, voelen we minder stress, gaan we vaker naar buiten om te bewegen en vindt er meer sociale interactie plaats in buurten en stadsdelen.

 5. Hogere waarde woningen  
  Groen kost geldt, maar levert ook geld op. Zo zijn er steeds meer onderzoeken die aantonen dat vergroening bijdraagt aan een hogere woningwaarde.
groei

De perfecte groeiplaats creëren in een bestaande situatie, daar ligt de uitdaging en de kracht van Heicom. 

De groenste stad ter wereld  

Vergroening van steden staat wereldwijd op de agenda en inspirerende voorbeelden zijn er in overvloed. Singapore bevindt zich met 5,7 miljoen inwoners in de subtop van grootste steden ter wereld, maar is wel één van de meest dichtbevolkte. Dit land is ook een stad: 100% van Singapore is verstedelijkt. Het land is zo groot als onze Noordoostpolder.

De stad groeide de laatste 20 jaar maar liefst met 100% en ontwikkelde zich in de jaren ’60 tot een overvolle havenstad. Een stad vol smog, luchtvervuiling, hitte en overlast? Nee, dit is is de groenste stad ter wereld. In de afgelopen twintig jaar groeide het groen van 36% naar 47% van het stadsoppervlak. Overal zijn waterrijke megaparken, imposante begroeide gebouwen, bloeiende daktuinen en zo verder. Singapore wordt ‘garden city’ genoemd. Kijk hier maar eens, en je begrijpt waarom.

Singapore2.jpg
Heicom - shoot juni 2017-0046545.jpg
2.jpg
Singapore3.jpg

De uitdagingen voor het creëren van een groene stad  

Steden vergroenen is een vak apart.  

 • In versteende en verharde gebieden is het moeilijk voor bomen (en ander groen) om te groeien en bloeien vanwege gebrek aan ruimte voor de wortels. Een boom heeft een grote ruimte goede grond nodig waarin de boom kan groeien. Zo’n 1 m³ per jaar kroonprojectie met voldoende doorwortelbare ruimte. De kroonprojectie staat in een verhouding van minimaal 1 op 2 in verhouding met de wortelprojectie. Een kroon van 10 m² kost je dus ondergronds 20 m²! In een dichtbebouwde stad is dat vaak niet te vinden, vanwege leidingen, rioleringen en bebouwing.

 • Bovendien is er veel belasting voor bomen door veel zwaar verkeer. De wortel krijgt te weinig zuurstof.

 • Struiken en bloemen hebben het moeilijk door gebrek aan licht.

 • Andere uitdagingen in steden vind je op het gebied van water. Enerzijds kan regenwater tijdens heftige buiten maar moeilijk weg, aan de andere kant wordt het door de verstening te snel afgevoerd. In tijden van droogte is er tekort aan water. Een bijkomend (toekomstig) probleem is het zoetwatertekort. Verstening draagt bij aan het feit dat veel zoetwater niet in de bodem belandt, daar waar het zo hard nodig is. Een meer parkachtig karakter in steden is dus ook om deze reden belangrijk.  

De perfecte groeiplaats creëren in een bestaande situatie, daar ligt de uitdaging en de kracht van Heicom. Waterdoorlaatbaarheid, drukkracht en voeding zijn allemaal beïnvloedbare factoren. We analyseren de situatie, zoals de grondwaterstand en de verkeersbelasting en houden rekening met het doel van een boom en hoe groot deze mag worden. Samen met innovators in de markt werken we aan groeiplaatsen die weinig ruimte kosten, de boom genoeg ruimte geven en balans vinden en een bijdrage leveren aan waterafvoer en de kwaliteit van de bodem in zijn geheel.

Brinkpark Apeldoorn Heicom thumb.jpg

Daktuinen

Vergroening dat geen extra ruimte kost zijn daktuinen, terwijl ze een heel aangename bijdrage leveren aan co2- en fijnstofopname, het binnenklimaat en afname van hittestress. De uitdaging bij het vergroenen van daktuinen zit vooral in gewicht en laagdikte. Bij een daktuin heb je vaak beperkte laagdikte waar mee gewerkt moet worden. In deze laagdikte moeten goede omstandigheden gecreëerd worden. Er is veelal weinig ruimte om de vochtbalans op peil te houden.

Heicom  

Wat wij leveren:  

 • Advies en ervaring  
  Hoe moeilijker de opdracht, hoe liever we die hebben. We weten wat verdichting doet met de grond en groei, kennen het belang van zuurstof en vocht en hebben veel kennis op het gebied van voeding.   
 • Kwaliteit en keurmerken  
  We investeren continu in de kwaliteit van onze producten, wat blijkt uit de verschillende certificeringen. Naast de vrij gangbare ISO en VCA certificering beschikt Heicom ook over de BRL 9335-4 en RAG Landscaping en RAG Green Roof.
 • Maatwerk en breed productassortiment  
  Door onze analyses krijgen we inzicht in wat een bodem nodig heeft en met onze brede productenassortiment hebben we voor iedere uitdaging een oplossing.
Heicom - shoot juni 2017-0046682.jpg
Heicom - shoot juni 2017-0046647-2.jpg

Producten  

In projecten rondom stedelijke vergroening werken we samen met gemeentes, stadsarchitecten en groenbedrijven. Veelgebruikte producten in stadsvergroening:

 • Bomenzand, zoals bomenzand 500 RAG
 • Granulaat, zoals boomgranulaat ECO
 • Boomkratten voor beluchting en voeding

Bekijk onze producten

Bekijk onze cases

Volgende categorie
Parken