arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content
Besluit Bodemkwaliteit

Besluit Bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit omvat regels voor de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden. 

Heicom beschikt over twee certificaten die vallen onder het Besluit Bodemkwaliteit. 

  • BRL 9335-4 (samengestelde grondproducten)
    De BRL 9335-4 met bijbehorende protocollen beschrijft de werkzaamheden voor het beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van partijen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. 
     
  • BRL 9341 (steenachtige substraten)
    Er is een nationale beoordelingsrichtlijn opgesteld voor steenachtige substraten, die worden toegepast als boomgranulaat en als daktuinsubstraat. Deze substraten bestaan uit een mengsel van natuurlijke steen of gebakken kleiproducten en groenproducten zoals compost, gecomposteerde boomschors of veen.

    Deze producten moeten aantoonbaar voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en worden in dat kader gekwalificeerd als een niet-vormgegeven bouwstof. Met deze beoordelingsrichtlijn kunnen deze producten worden voorzien van een certificaat dat dient als bewijsmiddel voor de milieuhygiënische kwaliteit en het voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Daarbij is het mogelijk onderzoeksgegevens in groepsverband te combineren, wanneer meerdere productie-eenheden vergelijkbare producten leveren.

Onze andere keurmerken