arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content
RAG Green Roof

RAG Green Roof

Het keurmerk RAG Green Roof biedt garantie voor een kwalitatief goed daktuinsubstraat. De voeding in het daktuinsubstraat is in balans, waardoor de beplanting profiteert van de optimale basis voor een zo lang mogelijke levensduur.
 

Een RAG Green Roof-substraat waardoor dakbeplanting profiteert van een zo lang mogelijke levensduur.


Het RAG Green Roof keurmerk stelt duidelijke eisen aan het daktuinsubstraat. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat alle geleverde daktuinsubstraten:

  • schoon (o.a. vrij van humaanpathogenen) en onkruidarm zijn
  • een optimaal zuurstofgehalte hebben, waardoor de beplanting de meest gunstige basis krijgt voor een zo lang mogelijk levensduur
  • voldoen aan de gestelde milieueisen (o.a. geen zware metalen)
  • een optimaal bufferend/waterbergend vermogen hebben, dat voldoet aan de strenge eisen van de onafhankelijke controle van de certificerende instelling. Het RAG-daktuinsubstraat combineert waterbuffering met fysische eigenschappen voor een optimale groei.
  • de belasting van het stadsriool beperken door gedoseerde waterafvloeiing
  • een warmte- en geluidsisolerende werking hebben. Hierdoor kunnen gas- en stookkosten worden bespaard en gebruikskosten van de airconditioning worden verlaagd.

Alleen bedrijven die zijn aangesloten bij RHP kunnen daktuinsubstraat met het RAG-keurmerk leveren. Het RHP-keurmerk biedt zekerheid dat het substraat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen voor water- en luchtgehalte, pH en bijvoorbeeld EC. Ook biedt het zekerheid dat het substraat zuiver en schoon is en dat het veilig kan worden toegepast zonder risico’s voor de teelt. Het RHP-keurmerk waarborgt de kwaliteit van teeltmedia in de keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker op het bedrijf.

Onze andere keurmerken