arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content
RAG certified for Landscaping

RAG certified for Landscaping

Onder het RAG-keurmerk worden producten gecertificeerd die onder drie verschillende toepassingsgebieden kunnen vallen:

  • RAG Landscaping: toepassing in het openbaar groen
  • RAG Green Roof: toepassing voor groene daken en gevels
  • RAG Aanvulgronden: toepassing bij bodemslijtage
     

RAG-gecertificeerde grond- en structuurverbeteraars bieden kwaliteit, zekerheid en veiligheid. 


Alle RAG-keurmerken stellen harde eisen aan de grond- en structuurverbeteraars, die uiteindelijk worden toegepast door de professionele telers, overheden, parkbeheerders, bouwers van infrastructuur en hoveniers. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat alle geleverde producten:

  • de grootst mogelijke zekerheid bieden omdat zowel het product als het proces in de gehele keten worden bewaakt,
  • gegarandeerd vrij zijn van de meest voorkomende quarantaine ziekten,
  • onkruidarm zijn,
  • voldoen aan een maximaal zoutgehalte,
  • voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. verontreinigingen met zware metalen, PAK’s en minerale oliën.

Alleen bedrijven die zijn aangesloten bij RHP kunnen daktuinsubstraat met het RAG-keurmerk leveren. Het RHP-keurmerk biedt zekerheid dat het substraat voldoet aan de juiste kwaliteitseisen voor water- en luchtgehalte, pH en bijvoorbeeld EC. Ook biedt het zekerheid dat het substraat zuiver en schoon is en dat het veilig kan worden toegepast zonder risico’s voor de teelt. Het RHP-keurmerk waarborgt de kwaliteit van teeltmedia in de keten, van grondstofwinning tot bewerking en aflevering bij de gebruiker op het bedrijf.

Onze andere keurmerken