arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content
Naar ‘
Inspiratie

Belangrijk: greenkeepers laat je zand op de juiste wijze onderzoeken

Veel greenkeepers laten hun zand, dresszand of greenzand onderzoeken (spoiler: maar doen dit vaak verkeerd). Hun doel: inzicht krijgen in de samenstelling: de korrelverdeling, het M50-cijfer en de spreiding van de verschillende zandfracties. Heicom benadrukt: laat je zand op de juiste manier onderzoeken. Een voorbeeldcase.

Op golfbaan De Dommel in Sint Michielsgestel levert Heicom greenzand. Ter controle heeft de golfbaan hierop een granulair onderzoek ingezet bij Eurofins. Dit onderzoek is weggezet onder het analysepakket ‘gronddiversen’. Dit onderzoek gaf een laag M50-cijfer weer, waardoor er getwijfeld werd aan het geleverde product. 

Categorie
Inspiratie
Datum
08.04.2020
De juiste manier

Veel greenkeepers laten hun zand, dresszand of greenzand onderzoeken, maar via het verkeerde analysepakket. Tip: laat je zand op de juiste wijze onderzoeken. 

Hoe wordt zand onderzocht:

Bij het pakket ‘gronddiversen’ van Eurofins wordt zand in de voorbehandeling gemalen, om een zo homogeen mogelijk monster grond te krijgen als het gaat om leem, lutum en organische stof.  

Grond heeft van nature een fijnere samenstelling (lager M50-cijfer) met organische stof. Hierdoor heeft deze maalbewerking weinig invloed op het M50-cijfer. Maar met grovere en schone zandsoorten (zonder fijne delen en organische stof) heeft deze bewerking zeer veel invloed op de granulaire samenstelling. Door de maalbewerking wordt het zand verfijnt en dat heeft het als gevolg dat het M50-cijfer veel lager uitvalt.

Het juiste onderzoek (Eurofins)

Het juiste analysepakket voor een zandproduct is echter pakket 978 (zeeffracties zand (incl. lutum % minerale delen en M50 en D60/D10 cijfer). Jan Harderman van Eurofins: “Het is belangrijk dat greenkeepers vooraf goed weten welk onderzoek zij in gaan zetten. Bij vragen of twijfels mogen ze altijd contact met mij opnemen via 0525-63 8080.”

Resultaten van deze case

Van de partij greenzand bij De Dommel is een monster genomen en bij zowel ISA-sport als Eurofins onderzocht. De resultaten waren conform de verwachting, namelijk een M50 >300. Heicom adviseert daarom alle golfbanen zand op de juiste wijze te onderzoeken.

Volgend nieuwsbericht
Het ideale bunkerzand