arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content
Naar ‘
Nieuws

Update PFAS: verruiming tijdelijk handelingskader

Graag willen wij je infomeren over het laatste nieuws rondom PFAS en onze grondproducten, zoals Bomenzand RAG, Bomengrond RAG en Teelaarde RAG. De overheid heeft 1 december 2019 het tijdelijk handelingskader verruimd met een nieuwe norm. De nieuwe norm is vastgesteld op 0,8 μg/kg d.s. Hiermee kunnen bedrijven grotendeels weer verder met grond aan- of afvoeren. Dit betekent overigens niet dat de grond met deze norm dus écht schoon is.

Strenge eisen

De oorspronkelijke <0,1 is gebaseerd op de bepalingsgrens: vanaf deze grens kunnen concentraties van PFAS in de bodem worden gemeten. Het leven in en op de bodem kan bij relatief lage concentraties effecten ondervinden van PFAS.

Een veel gehoorde reactie is dat de 0,1 microgram per kilo grond hoe dan ook te streng is. De lage normen waar wij in de markt aan moeten voldoen zijn inderdaad streng. Toch zijn deze waarden  gebaseerd op de effecten die het zal hebben op ons ecosysteem. De effecten zijn voor het ecosysteem overigens eerder relevant dan voor gezondheidseffecten bij mensen.

Écht schone grond, altijd toepasbaar

Heicom levert continu schone, PFAS vrije grond. Deze is vrij toepasbaar, waarbij de bestaande bodem niet verder vervuild raakt. Bij toepassing van deze grond is het niet nodig om bestaande grond te onderzoeken op PFAS. Heicom vind het belangrijk schone grond te leveren die niet vervuilend is voor mens en natuur.

Categorie
Nieuws
Datum
13.12.2019
Echt schone grond

Heicom levert continu schone, PFAS vrije grond. Deze is vrij toepasbaar, waarbij de bestaande bodem niet verder vervuild raakt.

Aantoonbaar vrij van PFAS

Neem contact met ons op en we sturen je zo snel mogelijk de juiste documentatie. Zoals een onderbouwing en onderzoeken op de verdachte grondstoffen volgens het tijdelijk handelingskader. Na levering kunnen wij afnemers voorzien van de juiste milieuhygiënische verklaring.

Moet ik zand laten onderzoeken?

“Zand is onze grondstof voor bomenzand, bomengrond, teelaarde, etc. PFAS kan ook in de bodem voorkomen rond het grondwaterniveau. Er is dan ook geen algemene uitspraak te doen over de verdachte lagen.” “Als in de bovengrond geen PFAS wordt aangetoond is dat geen absolute garantie dat in de onderliggende lagen ook geen PFAS aanwezig is” (1)  In dit kader heeft Heicom ook haar zandbronnen laten onderzoeken. Onderzoeken gaven aan dat het zand vrij is van PFAS.

Moeten bouwstoffen, zoals daktuinsubstraten, ook onderzocht worden?

Daktuinsubstraten vallen onder het bouwstofbesluit. Het Tijdelijk handelingskader is alleen van toepassing op het hergebruik van grond en baggerspecie en is niet op bouwstoffen van toepassing. Volgens de zorgplicht uit het Besluit bodemkwaliteit kan ook bij het toepassen van bouwstoffen onderzoek naar PFAS aan de orde zijn. Onderzoek naar PFAS is vooralsnog alleen noodzakelijk als bij de desbetreffende bouwstof een concrete verdenking bestaat op belasting op PFAS, bijvoorbeeld als de bouwstof is vrijgekomen in de omgeving van een bronlocatie

Klik hier voor informatie over PFAS

Volgend nieuwsbericht
Goede grond is duurzame grond | Groene Sector Vakbeurs