arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcitycloselinkedinmailotparksphonepinplussearchsportfieldstwitter Ga naar content

(PFAS) Heicom levert vrij toepasbare grond volgens tijdelijk handelingskader

Graag willen wij u middels dit nieuwsbericht informeren over PFAS en onze grondproducten, zoals Bomenzand RAG, Bomenzand 300 RAG, Bomenzand 500, Bomengrond RAG en Teelaarde RAG.

Zoals wellicht bekend is PFAS een door de mens gemaakte stof die van nature niet in het milieu voorkomt. PFAS stoffen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mens en milieu. PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten deze nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

Meer informatie over PFAS: 
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/faq/pfas-waar-vind/

Aanpak overheid

Tot nieuwe regelgeving met betrekking tot PFAS in de wet is verankerd, is het tijdelijk handelingskader van kracht voor het omgaan met grond en baggerspecie waarin deze stoffen (waaronder PFOS en GenX) worden aangetroffen. In het handelingskader worden voorlopige toepassingsnormen genoemd. 

Vanaf 1 oktober 2019 dient aantoonbaar te zijn of er sprake is van een van de genoemde stoffen
en in welke gehalte deze voorkomt in de betreffende partij grond


Wat betekent dit voor u

Dit betekent dat de door u ingekochte/toegepaste grond geanalyseerd moet zijn op PFAS volgens het tijdelijk handelingskader. https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/
Bij detectie van PFAS dient er gekeken te worden of de huidige bodem niet verder vervuild raakt binnen de normen van het tijdelijk handelingskader. Heicom levert grondproducten die vallen in de functieklasse landbouw/natuur onder de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg d.s.

Vrij toepasbaar

De grondstoffen van Heicom die onderzocht moeten worden volgens het tijdelijk handelingskader zijn ondertussen geanalyseerd. Hierin zijn geen PFAS stoffen aangetroffen. Wanneer er geen detectie is van PFAS, kunt u onze grond toepassen in alle kwaliteitsklassen. Heicom werkt volgens de BRL 9335-4. Met dit protocol mengen wij schone grondstoffen tot een eindproduct dat voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarden.  

U hoeft zich als klant geen zorgen te maken dat u met onze producten de bodem (verder) vervuild.

Wél dient u bij het toepassen van grond bij 50m³ of meer altijd een melding te doen bij het bevoegd gezag. https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx

Producten

Direct naar

Ga direct naar de volgende pagina’s.